Bredsjö

BREDSJÖ

Bredsjö´s anrika mötesplats har en Permanent Slaggstensutställning och Slaggstenspromenad. Slaggstenar i alla färger, masugnskonst med gammal och framtida grön teknik, bilder från Bredsjö hytta och dess historia och med lokala konstnärer.

BREDSJÖ STATION

Många tåg rullar förbi, men inget stannar i Bredsjö.

Ett framtida tågstopp önskas!

En utställning finns för slabs och annat specialvirke.

Och de verkar för ett hyggesfritt skogsbruk.

BREDSJÖ MASUGN 1900


Bredsjö masugn omkring 1900, masugnar till vänster och rostugnarna till höger.

Bredsjö var en av de sista träkolsmasugnarna i Sverige och blåstes ned 1962.

Bredsjö hytta hade ett eget sinterverk, där malmslig och kol sintrades ihop till malmbricketter, som kunde matas till masugnen.


Läs mer om Bredsjö historia på Wikipedia.

Läs mer om Bredsjö här.

Länk till 'Arbete och lön vid Bredsjö Bruk'.

Länk till Bredsjö kanal.