Bredsjö

BREDSJÖ

BREDSJÖ STATION

Många tåg rullar förbi, men inget stannar i Bredsjö.

Ett framtida tågstopp önskas!

En utställning finns för slabs och annat specialvirke.

Och de verkar för ett hyggesfritt skogsbruk.

BREDSJÖ MASUGN 1900


Bredsjö masugn omkring 1900, masugnar till vänster och rostugnarna till höger.

Bredsjö var en av de sista träkolsmasugnarna i Sverige och blåstes ned 1962.

Bredsjö hytta hade ett eget sinterverk, där malmslig och kol sintrades ihop till malmbricketter, som kunde matas till masugnen.


Läs mer om Bredsjö historia på Wikipedia.