Hjulsjö

HJULSJÖ

HJULSJÖ SOCKEN


Boken om Hjulsjös historia är en lång berättelse. Det handlar om flera sekler med enskilda människoöden och om stora släkter som levt och verkat i bygden. Det handlar om jordbruk och bergshantering. Om torpare, bergsmän, pigor och präster. Sorg och glädje. Födslar och död. Goda år och svältår.