Södra hyttan

SÖDRA HYTTAN

SÖDRA HYTTAN


Nya Hyttan privilegierades 1683 för fru Elisabet Funck. Från kyrkboken framkommer att Södra Hyttan börjar utvecklas på 1770 talet. 1902 investerades i anrikningsverk och brikettverk samt kolugnsanläggningar, ett nytt anrikningsverk byggdes 1917. Malmen kom från Salbo och Risebergsgrufvorna via en 4 km lång linbana, men allt lades ner 1919 efter kriget.