Företag

FÖRETAG

Välkommen till Bredsjö Mjölkfår. Vi har tillverkat fårost sedan 1989. Bredsjö Blå är en blåmögelost av roquefort-typ.

På gården finns ett Ostcafé

Vi utför väg- och markarbeten för kunder i Hällefors med omnejd.

Vi erbjuder försäljning och  transport av bergkrossproduktergrussingelsand & matjord från grustag och bergtäkter i närområdet.

En allväderskarta som kallas ikeMap.

Den tål alla väder och får inga veck hur pytteliten du än gör den. Den kan tvättas och torkas av. Använd den som bordsduk, regnskydd, svamppåse, bandana eller slöja...

...och som karta förstås.

LINDBERGS BIL

BREDSJÖ

BREDSJÖ STATION

Många tåg rullar förbi, men inget stannar i Bredsjö.

Ett framtida tågstopp önskas!

En utställning finns för slabs och annat specialvirke.

Och de verkar för ett hyggesfritt skogsbruk.

BREDSJÖ MASUGN 1900


Bredsjö masugn omkring 1900, masugnar till vänster och rostugnarna till höger.

Bredsjö var en av de sista träkolsmasugnarna i Sverige och blåstes ned 1962.

Bredsjö hytta hade ett eget sinterverk, där malmslig och kol sintrades ihop till malmbricketter, som kunde matas till masugnen.


Läs mer om Bredsjö historia på Wikipedia.